kontakt.html  
W ramach stałej obsługi prawnej
stosowane są następujące zasady rozliczeń:

-
rozliczenia godzinowe, gdzie wysokość wynagrodzenia Kancelarii określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin w oparciu o stawkę godzinową ustaloną przez strony,
-
wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest stała i określona stawką miesięczną,
-
w niektórych przypadkach dodatkowym elementem wynagrodzenia Kancelarii może być premia za wynik sprawy.

Przy prowadzeniu spraw sądowych oraz obsłudze konkretnych projektów wysokość wynagrodzenia Kancelarii ustalana jest z Klientem odrębnie dla każdej sprawy.

 
Anna Łabiak - Kancelaria Radcy Prawnego
realizacja: gancarz.pl