wynagrodzenie.htmlkontakt.html  
Zakres świadczonych przez Kancelarię
usług stale się poszerza, co związane
jest z dostosowywaniem naszych działań do potrzeb Klientów i rynku.

Kancelaria świadczy obsługę prawną w pełnym zakresie, w tym proponuje swoje usługi m.in. w przedmiocie:

- prawa handlowego (korporacyjnego),
- prawa cywilnego,
- prawa zamówień publicznych (zarówno dla potrzeb podmiotów będących zamawiającymi jak i wykonawcami),
- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- prawa podatkowego,
- prawa upadłościowego i naprawczego,
- zastępstwa procesowego.

W ramach obsługi Kancelaria zgodnie z zapotrzebowaniem i życzeniem Klienta udziela konsultacji (porad) prawnych, sporządza opinie prawne bądź pisma związane z powierzoną sprawą sądową lub pozasądową, prowadzi w imieniu Klienta negocjacje i rozmowy.

 
Anna Łabiak - Kancelaria Radcy Prawnego
realizacja: gancarz.pl